mapa stránky

Linka vertikálna
Pomoc a info
     Objednávka
     Zrušenie objednávky
     Platba
     Dodacie podmienky
     Záruka a reklamácie


Prečo kvety.sk?

kytice aranžujú vyškolení
floristi

doručenie už do 24 hodín
kdekoľvek na Slovensku

hotline servis 800 - 1700

doručenie kvetov
v darčekovej krabici spolu
s pozdravom

garancia čerstvosti 5 dní

online sledovanie zásielky
službou "track & trace"

jednoduchá objednávka


Katalog-SEO

Jumbo - hľadáte internetový obchod ? Katalóg obchodov.

Internetové obchody, e-shop, internetový obchod

Best-top.sk


Nezabudnite: MEDZINÁRODNÝ DEŇ
DETÍ

1. júna
  DEŇ NAJLEPŠÍCH
PRIATEĽOV

8. júna
  DEŇ OTCOV
15. júna

OBJEDNÁVKA

VÝBER TOVARU

Ako zákazník máte možnosť výberu konkrétnej kytice, plyšovej hračky, bábiky, interiérových sviečok, whisky, vína, likérov, sladkostí a iných darčekov. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke Kvety.sk. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdíte a uskutočníte platbu z viacerých možností.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávku môžete zrušiť maximálne do 24 hodín pred dátumom doručenia Príjemcovi. Môžete tak urobiť telefonicky 045/5249 236 alebo e-mailom na info@kvety.sk. V prípade, že zrušíte objednávku jeden pracovný deň pred dodaním zásielky, Kvety.sk si účtuje storno poplatok vo výške 100% uhradenej sumy. Ak objednávku zrušíte včas (t. z. 2 pracovné dni pred dátumom doručenia), Kvety.sk Vám uhradí zaplatenú čiastku bankovým prevodom späť v plnej výške zníženej o spracovateľský poplatok vo výške 50,- Sk.

DODACIE PODMIENKY

Preprava sa uskutočňuje v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v cene konkrétneho spôsobu doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena vygenerovaná stránkou Kvety.sk po vystavení objednávky je už konečná vrátane vedľajších nákladov. Už neplatíte nijaké ďalšie poplatky. Kvety.sk zabezpečia dodanie zásielky v pracovných dňoch čo možno najpresnejšie v termíne podľa Vášho želania.

Kvety.sk garantujú doručenie v deň, ktorý si vyberiete pri vystavovaní objednávky. Kvety.sk negarantujú doručenie na presnú hodinu, ktorú si stanovíte. V prípade, že doručenie nie je realizované vo Vami stanovenom dátume a tieto skutočnosti sú spôsobené spoločnosťou Kvety.sk, bude Vám celá suma za konkrétny spôsob doručenia vrátená.

V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku od kuriéra, Kvety.sk za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Dôvod, prečo Príjemca zásielku odmietol prevziať, nezisťujú, pretože sa môže jednať o rôzne spory medzi objednávateľom a príjemcom. Ak pri vystavení objednávky udáte fiktívnu alebo neúplnú adresu, príp. nesprávny tel. kontakt na príjemcu a doručenie nie je možné realizovať, Kvety.sk rovnako za túto skutočnosť nezodpovedajú a zásielka je rovnako evidovaná ako vybavená.

V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre objednávateľa, pretože servis, ku ktorému sa Kvety.sk zaviazali, aj skutočne poskytli a objednávku sa snažili doručiť.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

ZÁRUKA

Kvety.sk poskytujú na kvety 5-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia zásielky. Ak nastane situácia, že doručená kytica nebola čerstvá alebo bola inak poškodená, kontaktujte, prosím, zákaznícky servis spoločnosti Kvety.sk servis@kvety.sk, kde vybavia prípadné reklamácie k Vašej spokojnosti.


REKLAMÁCIE

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia zásielky Príjemcovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 10 dní odo dňa, kedy mala byť zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená spoločnosti Kvety.sk v určenej lehote.

Reklamácie sú vybavované:
  • telefonicky (faxom), v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 na čísle 045/5249 233,
  • e-mailom na servis@kvety.sk,
  • poštou na adrese Kvety.sk, s.r.o., Kriváň č. 351, 962 04
Ak bola zásielka dodaná s 12-24 hodinovým oneskorením, bola znehodnotená kytica a podobne, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Kvety.sk servis@kvety.sk. V prípade, že Kvety.sk sú za reklamáciu zodpovedné, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak neuplatníte svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Vy zodpovedáte spoločnosti Kvety.sk za všetky straty, ktoré jej vznikli tým, že ste úmyselne porušili niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že ste neuvádzali pravdivé údaje vo Vašom registračnom formulári.


e-mail - donáška kvetov, parfémov, chutí a darčekov donáška kvetov,        © všetky práva vyhradené       Mapa stránky